Role duly

 1. Soucitná a pečující osoba.
 2. Doprovází budoucí maminky po celou dobu porodu.
 3. Schopná jednat s ženami, které mohou citít velké potíže v zavěrečné fázi porodu a nadále je podporovat.
 4. Schopná dobře komunikovat a naslouchat.
 5. Je flexibilní a umí se přizpůsobit porodnímu prostředí, změnam mezi personálem.
 6. Má osobní zkušenost s porodem nebo asistovala u řady porodů.
 7. Dobře se vyzná ve fyziologii porodu, ale nezasahuje do procesu, jelikož dula není zdravotník.
 8. Nevnucuje svoje představy o porodnických postupech.

Роль доулы

 1. Эмпатичная и понимающая особа.
 2. Сопровождает и поддерживают женщину на протяжении всего процесса родов.
 3. Умеет слышать и слушать, выстраивать коммуникацию.
 4. Гибкая, умеет приспособиться к обстановке роддома, к изменениям между медперсоналом.
 5. Имеет личный опыт родов или чувствует свое призвание быть доулой.
 6. Хорошо разбирается в физиологии родов, но не вмешивается в процесс, так как доула не является медработником.
 7. Не внушает женщине свои представления о родах.

Ceník

Momentálně neprovozuji živnostenskou činnost, jelikož jsem na rodičovské dovolené-

Po individuální domluvě s každou maminkou přijímam poděkování za svou práci ve formě dáru.

Seznamovácí online schůzka, cca 30 minut……………………………………….zdarma

Konzultace před porodem, 60-90 minut…………………………………………..500,-kč

Další konzultace po domluvě…………………………………………………………………….500,-kč

Pomoc při registraci v porodnici……………………………………………………………….600,-kč

Doprovod k porodu ( režim pohotovosti od 38. do 42. týdne těhotenství, telefonická nebo emailová komunikace, nepřetržitá podpora u porodu, zůstávám s Vámi ještě 2 hodiny po porodu,poskytuji online/telefonní konzultaci během poporodního období)……………………………….9000,-kč

Cestovné po Praze……………………………………………………..7,-kč za km

Cestovné mimo Prahu………………………………………………………………………..10,-kč za km

Poporodní péče 60 minut (konzultace)…………………………………………………………………600,-kč

Rituál uzavíráni kosti, masáž bylinkovou kouli, masáž dělohy (cca 90 minut)……..2000,-kč

Poporodní rebozo masáž (40 minut)…………………………………………………………………….1200,-kč

.

Reference

V této rubrice je možné nechat svůj komentář ohledně spokojenosti se službami, které poskytuji. В этой рубрике вы сможете оставить свой отзыв о моей работе.

O mě

Jmenuji se Kseniya. Pocházím z Ukrajiny a téměř 15 let žiji v České republice. Jsem dula ve výcviku a mám dvě děti. Často během těhotenství a porodu žena prochází velkou transformaci. Samozřejmě se to stálo i mě a po narození syna jsem začala cítit velkou úctu ke všem ženám a především matkám. Porod je tajemná …

Kontakt

kseniyashcherbyna@seznam.cz

+420 720 253 490